خبرخوان
خودرو جدید ترینهای بورس
ترکیب ریسک و هیجان جدید ترینهای بورس
تحلیل سه بعدی بازار جدید ترینهای بورس
تبعیض ارزی در شرکت ها جدید ترینهای بورس
بازار سرمایه کارا تر می شود جدید ترینهای بورس
افزایش دماسنج بازار سهام جدید ترینهای بورس
تحلیل سه بعدی بازار جدید ترینهای بورس
ترکیب ریسک و هیجان جدید ترینهای بورس
کد خبر: ۱۲۸۹۹۲
تعداد بازدید: ۵۵۱۰
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۸
جناب آقای بیگ زاده
رئیس محترم اداره نظارت بر ناشران فرابورسی

سلام علیکم
با احترام بدینوسیله برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام پیشنهادی سهامداران بانک قوامین، منتهی به 1392.12.29 به شرح زیر اعلام میگردد.
آگهی پرداخت سود شرکت بانک قوامین

مدیر عامل

احمد رضا خطیبی