کد خبر: ۱۸۲۹۳۶
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۲
نماد معاملاتی شرکت صنعتی مینو (غصینو1) پس از افشای اطلاعات بااهمیت - گروه الف، آماده انجام معامله می باشد.

به گزارش بورسنیوز، نماد معاملاتی شرکت صنعتی مینو (غصینو1) پس از افشای اطلاعات بااهمیت - گروه الف، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیشگشایش 30 دقیقهای، امروز سهشنبه مورخ 1397/08/15 آماده انجام معامله می‌باشد.

لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکانپذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاعرسانی می‌گردد.