مسدود نمودن دسترسی معامله‌گران برخط وغیربرخط در نماد (شبصیر1)

به گزارش بورسنیوز، با توجه به اتمام دوره ثبت سفارش در نماد (شبصیر1) راس ساعت 12:00 امروز سه شنبه مورخ 1397/08/15 مقتضی است راس ساعت 12:00 هرگونه دسترسی معامله‌گران برخط و غیر برخط درنماد (شبصیر1) مسدود گردد.

هرگونه مسئولیت ناشی از عدم مسدود بودن دسترسی معامله‌گران هر کارگزاری به عهده آن کارگزاری خواهد بود.