پربازدید ها
برچسب: بازگشایی مرتبه دوم
ناظر بازار اعلام کرد:
است همچنین در صورت عدم کشف قیمت بازگشایی مرتبه دوم...
کد خبر: ۱۹۲۸۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲


ناظر بازار اعلام کرد:
ناپیوسته بازگشایی خواهد شد ...
همچنین در صورت عدم کشف قیمت بازگشایی مرتبه دوم نماد...
کد خبر: ۱۹۲۸۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲


ناظر بازار اعلام کرد:
امکان پذیر است همچنین در صورت عدم کشف قیمت بازگشایی... مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا...
کد خبر: ۱۹۲۷۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۹


ناظر بازار اعلام کرد:
قیمتی امکانپذیر است همچنین در صورت عدم کشف قیمت بازگشایی... مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا...
کد خبر: ۱۹۲۴۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲


ناظر بازار اعلام کرد:
عمومی فوق العاده صاحبان سهام بازگشایی خواهد شد ...
صورت عدم کشف قیمت بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور...
کد خبر: ۱۹۲۴۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲


ناظر بازار اعلام کرد:
قیمت بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف...
کد خبر: ۱۹۲۳۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۱


ناظر بازار اعلام کرد:
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات...
کد خبر: ۱۹۲۳۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۱


ناظر بازار اعلام کرد:
بازگشایی می شود ...
کشف قیمت بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از...
کد خبر: ۱۹۲۳۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۰


ناظر بازار اعلام کرد:
امکانپذیر است همچنین در صورت عدم کشف قیمت بازگشایی مرتبه... دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع...
کد خبر: ۱۹۲۲۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۹


ناظر بازار اعلام کرد:
کد خبر: ۱۹۲۲۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۹


ناظر بازار اعلام کرد:
امکان پذیر است همچنین در صورت عدم کشف قیمت بازگشایی... مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا...
کد خبر: ۱۹۲۲۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۹


ناظر بازار اعلام کرد:
است همچنین در صورت عدم کشف قیمت بازگشایی مرتبه دوم...
کد خبر: ۱۹۲۲۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۹


ناظر بازار اعلام کرد:
امکان پذیر است همچنین در صورت عدم کشف قیمت بازگشایی... مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا...
کد خبر: ۱۹۲۲۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۹


ناظر بازار اعلام کرد:
صورت عدم کشف قیمت بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور...
کد خبر: ۱۹۲۲۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۸


ناظر بازار اعلام کرد:
قیمت بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف...
کد خبر: ۱۹۲۲۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۸


ناظر بازار اعلام کرد:
بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات...
کد خبر: ۱۹۲۲۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۸


اطلاع رسانی در خصوص نوسان قیمت سهم بازگشایی شد ...
همچنین در صورت عدم کشف قیمت بازگشایی مرتبه دوم نماد...
کد خبر: ۱۹۱۹۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۱


ناظر بازار اعلام کرد:
صورت عدم کشف قیمت بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور...
کد خبر: ۱۹۱۴۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸


ناظر بازار اعلام کرد:
صورت عدم کشف قیمت بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور... بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات...
کد خبر: ۱۹۱۳۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۳


ناظر بازار اعلام کرد:
با اهمیت گروه الف بازگشایی شد ...
در صورت عدم کشف قیمت بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی...
کد خبر: ۱۹۱۳۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۳