برچسب: بانکمرکزی
بورس نیوز گزارش می دهد:
کد خبر: ۱۷۴۹۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۵


این مجوز نسبت به آخرین اوراق منتشر شده در بانکمرکزی...
کد خبر: ۱۲۶۴۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۰۴


اگر صرافی برای دریافت مجوز از بانکمرکزی اقدام نکرده بایداز...
کد خبر: ۱۲۴۷۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۱۲


عمومی بانک مرکزی تعیین می شد معاون سابق پارلمانی بانکمرکزیادامه... کل بانکمرکزی تعیین شود نمایندگان می توانند از رئیس کل...
کد خبر: ۱۰۴۱۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲


ارباب رجوع برای تأمین ارز خود براساس سازوکار بانکمرکزی باید...
کد خبر: ۷۶۷۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۷/۰۲


قانونیوارد بازار شده است گزارش شده و بانکمرکزی هم نسبت...
کد خبر: ۶۸۵۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۳/۲۴


نحوی بود کهافرادی که سکه های پیش فروش بانکمرکزی را...
کد خبر: ۵۹۱۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۰/۱۳


و خارجی کهمورد تأیید بانکمرکزی است امکان نقل و انتقال...
کد خبر: ۵۳۰۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۶/۰۱


110 درصد اعلام کرده بود براساس تازه ترین گزارش بانکمرکزی...
کد خبر: ۲۴۴۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۰۷/۰۵