پربازدید ها
برچسب: قیمت سکه
تا این لحظه رخ داد؛
سکه طرح جدید در معاملات امروز بازار تا این لحظه... به قیمت 44 930 000 ریال داد و ستد شد...
به گزارش بورس نیوز سکه طرح جدید در معاملات امروز... بازار تا این لحظه به قیمت 44 930 000 ریال... هزار تومان گران تر شده است همچنین سکه طرح امامی... تا این لحظه با قیمت 46 230 000 ریال معامله...
کد خبر: ۱۹۲۲۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۸


امروز و تا این لحظه صورت گرفت؛
سکه طرح جدید در معاملات امروز بازار تا این لحظه... به قیمت 44 430 000 ریال داد و ستد شد... که نسبت به روز گذشته 50 هزار تومان افزایش قیمت...
به گزارش بورس نیوز قیمت سکه طرح جدید در معاملات... امروز بازار تا این لحظه به قیمت 44 430 000... 50 هزار تومان افزایش قیمت داشته است همچنین سکه طرح... امامی تا این لحظه با قیمت 45 410 000 ریال...
کد خبر: ۱۹۲۰۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۳


تا این لحظه در بازار آزاد؛
سکه طرح امامی تا این لحظه با قیمت 45 960... 34 هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کرده است ...
به گزارش بورس نیوز قیمت سکه طرح جدید در معاملات... امروز بازار تا این لحظه به قیمت 44 930 000... ریال داد و ستد شد همچنین سکه طرح امامی تا... این لحظه با قیمت 45 960 000 ریال معامله شد...
کد خبر: ۱۹۲۰۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۲


امروز و تا این لحظه؛
قیمت سکه طرح جدید در معاملات امروز بازار تا این... لحظه به قیمت 45 430 000 ریال داد و ستد...
به گزارش بورس نیوز قیمت سکه طرح جدید در معاملات... امروز بازار تا این لحظه به قیمت 45 430 000... 10 هزار تومان گران تر شده است همچنین سکه طرح... امامی تا این لحظه با قیمت 46 300 000 ریال...
کد خبر: ۱۹۱۹۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۱


تا این لحظه دادوستد شد؛
سکه طرح امامی تا این لحظه با قیمت 46 260... 63 هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کرده است ...
به گزارش بورس نیوز قیمت سکه طرح جدید در معاملات... امروز بازار تا این لحظه به قیمت 44 930 000... ریال داد و ستد شد همچنین سکه طرح امامی تا... این لحظه با قیمت 46 260 000 ریال معامله شد...
کد خبر: ۱۹۱۹۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۸


تا این لحظه در بازار صورت گرفت؛
سکه طرح امامی تا این لحظه با قیمت 46 890... 127 هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کرده است ...
به گزارش بورس نیوز قیمت سکه طرح جدید در معاملات... امروز بازار تا این لحظه به قیمت 45 400 000... ریال داد و ستد شد همچنین سکه طرح امامی تا... این لحظه با قیمت 46 890 000 ریال معامله شد...
کد خبر: ۱۹۱۸۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۷


امروز در بازار اتفاق افتاد؛
قیمت سکه طرح جدید در معاملات امروز بازار تا این... لحظه به قیمت 46 700 000 ریال داد و ستد... قیمت داشته است ...
به گزارش بورس نیوز قیمت سکه طرح جدید در معاملات... امروز بازار تا این لحظه به قیمت 46 700 000... گذشته 30هزار تومان افزایش قیمت داشته است ضمن اینکه سکه... طرح امامی تا این لحظه با قیمت 47 690 000...
کد خبر: ۱۹۱۷۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۵


تا این لحظه صورت گرفت؛
سکه طرح امامی تا این لحظه با قیمت 47 750... 9هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است ...
به گزارش بورس نیوز قیمت سکه طرح جدید در معاملات... امروز بازار تا این لحظه به قیمت 46 400 000... گذشته تغییری نداشته است ضمن اینکه سکه طرح امامی تا... این لحظه با قیمت 47 750 000 ریال معامله شد...
کد خبر: ۱۹۱۷۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۴


تا این لحظه در بازار؛
سکه طرح امامی تا این لحظه با قیمت 48 950... 49 هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کرده است ...
به گزارش بورس نیوز قیمت سکه طرح جدید در معاملات... امروز بازار تا این لحظه به قیمت 48 100 000... ریال داد و ستد شد همچنین سکه طرح امامی تا... این لحظه با قیمت 48 950 000 ریال معامله شد...
کد خبر: ۱۹۱۵۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸


تا این لحظه در بازار رخ داد؛
سکه طرح امامی تا این لحظه با قیمت 49 810... 67 هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کرده است ...
به گزارشبورس نیوز قیمت سکه طرح جدید در معاملات امروز... بازار تا این لحظه به قیمت 48 270 000 ریال... داد و ستد شد همچنین سکه طرح امامی تا این... لحظه با قیمت 49 810 000 ریال معامله شد که...
کد خبر: ۱۹۱۴۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۵


تا این لحظه در بازار؛
سکه طرح امامی تا این لحظه با قیمت 49 900... 26 هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کرده است ...
به گزارش بورس نیوز قیمت سکه طرح جدید در معاملات... امروز بازار تا این لحظه به قیمت 48 490 000... ریال داد و ستد شد همچنین سکه طرح امامی تا... این لحظه با قیمت 49 900 000 ریال معامله شد...
کد خبر: ۱۹۱۳۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۳


تا این لحظه در بازار اتفاق افتاد؛
سکه طرح امامی تا این لحظه با قیمت 50 160... 73 هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است ...
به گزارش بورس نیوز قیمت سکه طرح جدید در معاملات... امروز بازار تا این لحظه به قیمت 48 490 000... گذشته 1000 تومان کاهش قیمت داشته است همچنین سکه طرح... امامی تا این لحظه با قیمت 50 160 000 ریال...
کد خبر: ۱۹۱۳۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۲


تا این لحظه در بازار آزاد اتفاق افتاد؛
سکه طرح امامی تا این لحظه با قیمت 50 890... 71 هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کرده است ...
به گزارش بورس نیوز قیمت سکه طرح جدید در معاملات... امروز بازار تا این لحظه به قیمت 49 490 000... گذشته 86 هزار تومان کاهش قیمت داشته است همچنین سکه... طرح امامی تا این لحظه با قیمت 50 890 000...
کد خبر: ۱۹۱۲۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۱


تا این لحظه در بازار صورت گرفت؛
سکه طرح امامی تا این لحظه با قیمت 51 460... 20 هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است ...
به گزارش بورس نیوز قیمت سکه طرح جدید در معاملات... امروز بازار تا این لحظه به قیمت 50 280 000... گذشته 3 هزار تومان افزایش قیمت داشته است همچنین سکه... طرح امامی تا این لحظه با قیمت 51 460 000...
کد خبر: ۱۹۱۲۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸


تا این لحظه در بازار آزاد اتفاق افتاد؛
قیمت سکه طرح جدید در معاملات امروز بازار تا این... لحظه به قیمت 49 170 000 ریال داد و ستد... کاهش قیمت داشته است ...
به گزارش بورس نیوز قیمت سکه طرح جدید در معاملات... امروز بازار تا این لحظه به قیمت 49 170 000... گذشته 3 هزار تومان کاهش قیمت داشته است ضمن اینکه... سکه طرح امامی تا این لحظه با قیمت 50 540...
کد خبر: ۱۹۱۱۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۶


افزایش قیمت در بازار سکه و طلا؛
قیمت سکه طرح جدید در معاملات امروز بازار تا این... لحظه به قیمت 49 200 000 ریال داد و ستدشدکه... در مقایسه با روز گذشته 85 هزار تومان افزایش قیمت...
به گزارش بورس نیوز قیمت سکه طرح جدید در معاملات... امروز بازار تا این لحظه به قیمت 49 200 000... گذشته 85 هزار تومان افزایش قیمت داشته است ضمن اینکه... سکه طرح امامی تا این لحظه با قیمت 50 580...
کد خبر: ۱۹۱۰۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۵


تا این لحظه از بازار اتفاق افتاد؛
سکه طرح امامی تا این لحظه با قیمت 50 730... 52هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است ...
به گزارش بورس نیوز قیمت سکه طرح جدید در معاملات... امروز بازار تا این لحظه به قیمت 48 350 000... گذشته 20 هزار تومان افزایش قیمت داشته است ضمن اینکه... سکه طرح امامی تا این لحظه با قیمت 50 730...
کد خبر: ۱۹۱۰۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۴


تا این لحظه صورت گرفت؛
سکه طرح امامی تا این لحظه با قیمت 50 140... 50 هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است ...
به گزارشبورس نیوز قیمت سکه طرح جدید در معاملات امروز... بازار تا این لحظه به قیمت 47 970 000 ریال... 50 هزار تومان افزایش قیمت داشته است ضمن اینکه سکه... طرح امامی تا این لحظه با قیمت 50 140 000...
کد خبر: ۱۹۰۹۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۱


در مقایسه با روز گذشته؛
قیمت سکه طرح جدید در معاملات امروز بازار تا این... لحظه به قیمت 47 470 000 ریالداد و ستد شد... که در مقایسه با روز گذشته30 هزار تومان کاهش قیمت...
به گزارش بورس نیوز قیمت سکه طرح جدید در معاملات... امروز بازار تا این لحظه به قیمت 47 470 000... هزار تومان کاهش قیمت داشته است ضمن اینکه سکه طرح... امامی تا این لحظه با قیمت 49 640 000 ریال...
کد خبر: ۱۹۰۸۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰


تا این لحظه صورت گرفت؛
سکه طرح امامی تا این لحظه با قیمت 49 630... هزار تومان کاهش قیمت داشته است ...
به گزارشبورس نیوز قیمت سکه طرح جدید در معاملات امروز... بازار تا این لحظه به قیمت 47 770 000 ریال... داد و ستدشد ضمن اینکه سکه طرح امامی تا این... لحظه با قیمت 49 630 000 ریال معامله شد که...
کد خبر: ۱۹۰۸۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۹