برچسب: محمدرضا سبزعلی پور
حضور اسدالله عسگر اولادی محمدرضا سبزعلی پور داوود خانی و... محمدرضا سبزعلی پور, رییس سازمان تجارت جهانی ایران درباره چرایی... بعد از گذشت 10 سال موفق ندانست سبزعلی پور گفت... ها دانست و سبزعلی پور در این رابطه گفت متاسفانه...
کد خبر: ۱۷۶۳۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴