پربیننده ترین عناوین
پربحث ترین عناوین
کد خبر: ۱۸۶۰۴۴
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۷
در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار انجام شد؛
واحد امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در گزارشی وضعیت صورت‌های مالی صنعت کارگزاری، را اعلام نمود.
به گزارش بورس نیوز، واحد امور اعضا و اشخاص وابسته به اعضا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در گزارشی وضعیت صورت‌های مالی صنعت کارگزاری، را اعلام نمود. طبق این گزارش بالاترین میانگین سود صنعت کارگزاری در ۵ سال گذشته مربوط به سال ۹۲ است. سود خالص صنعت کارگزاری در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ کاهش یافته و هم‌چنین هزینه‌های عملیاتی صنعت کارگزاری در طی ۵ سال گذشته حدوداً ۱٫۱ برابر شده و این در حالی است که درآمدهای عملیاتی این صنعت در طول ۵ سال ۰٫۴ برابر شده است.

طبق این گزارش وضعیت ترازنامه‌ای صنعت کارگزاری در سال‌های ۹۲ الی ۹۶ نشان می‌دهد که در طی ۵ سال گذشته میزان کل دارایی‌های شرکت‌های کارگزاری ۲۹۰ درصد رشد داشته اما مجموع کل دارایی‌ها در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، ۱۰ درصد کاهش یافته است. مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت‌های کارگزاری نیز از ۸۰۰ میلیارد تومان به ۱٫۶۲۶میلیارد تومان رسیده است که بیانگر ۱۰۳ درصد رشد است.

طبق این گزارش تعداد شرکت‌های دارای سال مالی منتهی به شهریور ماه ۵۱ شرکت و شرکت‌های دارای سال مالی منتهی به اسفند ماه ۴۱ شرکت می‌باشد. مقایسه تعداد شرکت‌های کارگزاری زیان‌ده نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد در سال ۹۵، تعداد ۲۷ شرکت کارگزاری زیان‌ده بودند اما در سال ۹۶ این تعداد به ۲۵ شرکت تقلیل یافته است.

طبق این گزارش مشخص شده، میانگین حاشیه سود صنعت کارگزاری درسال ۹۶ نسبت به سال گذشته کاهش یافته و همچنان بیشترین درصد حاشیه سود مربوط به سال ۹۲ بوده است.

همچنین در سال ۹۶ از حدود ۵ هزار و ۷۶۴ پرسنل در صنعت کارگزاری، ۳۴۹ میلیارد تومان سود عملیاتی (به ازای هر نفر ۶۱ میلیون تومان) ایجاد شده که نسبت به دوره قبل ۱۲ درصد رشد داشته است.

بر مبنای این گزارش بازده حقوق صاحبان سهام صنعت کارگزاری از ۱۹ درصد در سال ۹۵ به ۱۵ درصد در سال ۹۶ رسیده است.

مقایسه عملکرد مالی صنعت کارگزاری از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶:

مقایسه مجموع درآمدهای عملیاتی صنعت کارگزاری از سال ۹۲ الی ۹۶

طبق این گزارش درآمدهای عملیاتی صنعت کارگزاری در سال ۹۶ دارای بالاترین رقم بوده و رشد ۱۰ درصدی را نسبت به دوره قبل نشان می‌دهد و هم‌چنین درآمدهای عملیاتی این صنعت در طول ۵ سال همواره رشدی بوده تنها در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ کاهش داشته است.

نگاهی به وضعیت صورت‌های مالی صنعت کارگزاری

مقایسه مجموع درآمد کارمزد معاملات صنعت کارگزاری از سال ۹۲ الی ۹۶

نمودار ذیل مجموع درآمد کارمزد صنعت کارگزاری را در سال‌های ۹۲ الی ۹۶ نشان می‌دهد. درآمد کارمزد صنعت کارگزاری که شامل کارمزد دریافتنی معاملات کارگزاران از بورس‌های کشور را نشان میدهد در سال ۹۶ نسبت به سال گذشته ۶ درصد کاهش داشته است.

نگاهی به وضعیت صورت‌های مالی صنعت کارگزاری

مقایسه مجموع هزینه‌های عملیاتی صنعت کارگزاری از سال ۹۲ الی ۹۶

نمودار ذیل مجموع هزینه‌های عملیاتی صنعت کارگزاری را در سال‌های ۹۲ الی ۹۶ نشان می‌دهد. همان‌گونه که از اطلاعات ذیل بر می‌آید، بالاترین رقم هزینه‌های عملیاتی در سال ۹۶ بوده و هم‌چنین بالاترین درصد تغییرات مربوط به سال ۹۳ می‌باشد که نسبت به سال ۹۲، ۴۴ درصد رشد داشته است.

نگاهی به وضعیت صورت‌های مالی صنعت کارگزاری

مقایسه مجموع سود خالص صنعت کارگزاری از سال ۹۲ الی ۹۶

نمودار ذیل مجموع سود خالص صنعت کارگزاری از سال ۹۲ الی ۹۶ نشان می‌دهد. سود خالص شرکت‌های کارگزاری در سال ۹۶ نسبت به سال گذشته کاهش داشته و در حال حاضر مجموع سود خالص در سال ۹۶ رقمی بالغ بر ۲۴۵ میلیارد تومان است.

نگاهی به وضعیت صورت‌های مالی صنعت کارگزاری


مقایسه حاشیه سود کارمزدهای صنعت کارگزاری از سال ۹۲ الی ۹۶

جدول و نمودار ذیل حاشیه سود کارمزد صنعت کارگزاری از سال ۹۲ الی ۹۶ نشان می‌دهد. همان‌گونه که از اطلاعات ذیل بر می‌آید، درصد حاشیه سود کارمزد صنعت کارگزاری در سال ۹۶ تقریباً برابر با سال گذشته بوده و بالاترین حاشیه سود کارمزد صنعت کارگزاری مربوط به سال ۹۲ که تقریباً ۵۴ درصد است.

نگاهی به وضعیت صورت‌های مالی صنعت کارگزاری


مقایسه حاشیه سود خالص صنعت کارگزاری از سال ۹۲ الی ۹۶

نمودار ذیل حاشیه سود خالص صنعت کارگزاری از سال ۹۲ الی ۹۶ نشان می‌دهد. همان‌گونه که از اطلاعات ذیل بر می‌آید، حاشیه سود خالص در سال ۹۴ پایین‌ترین درصد بوده و بهترین درصد مربوط به سال ۹۲ بوده و هم‌چنین حاشیه سودخالص صنعت کارگزاری در سال ۹۶ نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

نگاهی به وضعیت صورت‌های مالی صنعت کارگزاری

مقایسه بهره‌وری نیروی کار بر حسب تعداد صنعت کارگزاری از سال ۹۲ الی ۹۶

نمودار ذیل بهره‌وری نیروی کار بر حسب تعداد صنعت کارگزاری از سال ۹۲ الی ۹۶ نشان می‌دهد. همان‌گونه که از اطلاعات ذیل بر می‌آید، بهره‌وری نیروی کار بر حسب تعداد در سال ۹۶ نسبت به سال‌های قبل بالاتر بوده و هم‌چنین در سال ۹۶ هر کارمند برای صنعت کارگزاری تقریباً ۱۱۰ میلیون تومان ارزش افزوده ایجاد کرده است.


نگاهی به وضعیت صورت‌های مالی صنعت کارگزاری

داده‌ها از مجموع صورت‌های مالی ۱۰۵ شرکت کارگزاری گردآوری شده است، اطلاعات ۳ شرکت کارگزاری با توجه به عدم تصویب صورت مالی تا تاریخ گردآوری گزارش، لحاظ نشده است.