پربیننده ترین عناوین
کد خبر: ۱۸۵۰۶۹
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۷
شرکت ملی نفت ایران به عنوان یکی از بزرگ‎ترین دارندگان ذخایر هیدروکربوری در جهان، اهداف راهبردی خود را در فعالیت‎های بالادستی صنعت نفت بنا نهاده است.

به گزارش بورس‌نیوز، در ابلاغیه مسعود کرباسیان آمده است:

شرکت ملی نفت ایران به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر هیدروکربوری در جهان، اهداف راهبردی خود را در فعالیتهای بالادستی صنعت نفت بنا نهاده است. توسعه پایدار، از اصول بنیادی شرکت تلقی شده و بر کلیه اهداف، حاکم خواهد بود؛ تمامی فعالیتها نیز بر پایه ارزشهای سازمانی که برگرفته از نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست است، مدیریت خواهند شد.

طرحریزی و استقرار نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در تمام فرایندهای شرکت اعم از اکتشاف، استخراج، انتقال، بهرهبرداری، ذخیرهسازی و صادرات از تعهدات اساسی ما محسوب شده و مدیران شرکتهای فرعی و تابعه، مدیریتها و واحدهای ستادی ملزم به بکارگیری و رعایت ترتیبات اتخاذ شده در این نظام خواهند بود.

سیاستهای ذیل به عنوان اصول و چارچوب این نظام تلقی شده و تمام اهداف، برنامهها و فعالیتهای سازمان باید منطبق بر آن تعریف و اجرا شوند:

- حفظ سلامت نیروی انسانی به عنوان بالاترین سرمایه سازمانی و ملی

- حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از اتلاف منابع و تخریب آن ناشی از فعالیتهای شرکت

- حذف، کاهش و کنترل ریسکها در تمام فعالیتها با هدف دستیابی به تولید ایمن و پایدار

- توجه به اصول پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در راستای حفاظت از تاسیسات و سرمایههای ملی

- ارتقاء فرهنگ HSE و بهبود عملکرد با تمرکز بر توسعه صلاحیتهای حرفه‌ای

- مدیریت بر مبنای فرایندها در تمامی سطوح با رویکرد نگرش سیستمی

- انطباق با قوانین و مقررات ملی و بینالمللی و توجه به مسئولیتهای اجتماعی

- بهبود عملکرد پیمانکاران با نظارت مستمر بر شناسایی، انتخاب و بکارگیری آنها

اینجانب با اعتقاد راسخ به مفاد این بیانیه، از کلیه مدیران و کارکنان انتظار دارم ضمن پایبندی، با جدیت زمینه دستیابی به آن را فراهم آورند.

همچنین مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست با اختیارات کامل، مسئولیت طرحریزی، توسعه و بهبود نظام مدیریت HSE شرکت ملی نفت را عهدهدار بوده و موظف خواهد بود کلیه فرآیندها را تحت نظارت و کنترل داشته و نتایج و پیشرفتهای صورت گرفته را به طورمستمر به اینجانب گزارش نماید.