خبرخوان
پربیننده ترین عناوین
کد خبر: ۱۹۰۲۰۵
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۳
در گزارش توجیهی افزایش سرمایه «والبر» سود برخی شرکت‎های حاضر در بازار سهام برآورد شده که بررسی‎ها نشان می‎دهد که به واقعیت بسیار نزدیک است.

به گزارش واحد سنجش و راه حلهای رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، شرکت «گروه دارويي البرز» شنبه هفته آینده به صورت فوقالعاده دور هم جمع میشوند تا در خصوص افزایش سرمایه تصمیمگیری کنند.

سود این داروسازان در ترازوی سنجش / «والبر» به مسیر صعود بازمی‎گردد

این شرکت تصمیم دارد از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی 1100 میلیارد ريال معادل 30 درصد بر سرمایه 3700 میلیارد ريال کنونی خود بیافزاید.

هدف از این اقدام، تامین مالی جهت حفظ موقعیت در 8 شرکت سرمایه‎پذیر از طریق مشارکت در افزایش سرمایه آنها است.

«والبر» برآورد کرده در صورت انجام افزایش سرمایه مذکور، سود خالص سال 97 به رقم 1336 میلیارد ريال برسد اما در غیراین‎صورت، 1260 میلیارد ريال به بار خواهد نشست. شایان ذکر است که در سال 96 حدود 1457 میلیارد ريال سود خالص شناسایی گردید.

سود این داروسازان در ترازوی سنجش / «والبر» به مسیر صعود بازمی‎گردد

بر اساس این گزارش برای سالهای 98 و 99 به ترتیب 1398 و 1504 میلیارد ريال سود برآورد گردیده است.

حال به سراغ پیش‎بینیهای شرکت میرویم تا ببینیم نگاه واقع‎بینانه حاکم بوده یا محافظه‌کارانه!

بر اساس گزارش توجیهی هیأت مدیره، 8 شرکت سرمایه‎پذیر مطابق جدول ذیل در سال 97 و 98 سودآوری خواهند داشت.

سود این داروسازان در ترازوی سنجش / «والبر» به مسیر صعود بازمی‎گردد

با توجه به عملکرد دوره 9 ماهه شرکتهای مذکور، به نظر میرسد پیش بینی سال 97 با واقعیت بسیار نزدیک باشد. البته باید توجه داشت که «دسبحا» به سبب این که یک شرکت سرمایه‎گذار است، تا زمان برگزاری مجامع شرکتهای زیرمجموعه، برای تحقق کامل درآمد باید صبر کند؛ اما با توجه به شناسایی 1310 میلیارد ريال سود خالص در سال مالی 96، به نظر میرسد در تحقق سود پیش‎بینی شده سال 97 چندان با مشکل مواجه نشود.

در مجموع میتوان گفت نگاهی واقع‎بینانه در برآورد سود خالص سال 97 شرکتهای زیرمجموعه اعمال شده؛ ولی در خصوص سال 98 به نظر میرسد در مورد برخی شرکتها همچون «دسبحا» کم لطفی شده باشد. با توجه به تورم موجود و برآورد افزایش نرخ دارو در سال آینده، پیشبینی کاهش 9 درصدی سود خالص این شرکت در سال 98 چندان نمیتواند با واقعیت مطابقت داشته باشد.

به طور کلی انتظار میرود پس از ورود سرمایههای جدید، سودآوری «والبر» مجددا به مدار صعود بازگردد.